19 thg 6, 2011

Vote for Ha Long Bay and Jeju Island!

Vote for Ha Long Bay and Jeju Island!!


Let's go rock!!
Ha Long Bay and Jeju Island!!


Your precious votes are Viet Nam and Korea's great honour!!


Image link http://www.huflit.edu.vn/home/uploads/spaw2/images/04_18.jpg

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét