17 thg 2, 2011

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui..

Khi "Môn đăng hộ đối" được phổ thơ:

"Nước cống mà đòi sóng sánh với đại dương,
Kênh mương mà đòi tương đương với thủy điện!"

Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét